Du kan se Bering-Beder vejens forløb på dette kort (åbner nyt vindue).

Eller du kan udforske 3D-modellen (åbner nyt vindue), som indeholder støjkort, bygninger, træer og mange andre detaljer.

Vi arbejder efter et mål om, at vejen står færdig den 31. december 2022. Den endelige tidsplan forventes dog først klar i efteråret 2019.

Er du direkte berørt af projektet, bliver du kontaktet af Aarhus Kommune. Det vil sige, hvis du skal afgive jord/ejendom, eller hvis du bor så tæt på, at støjforholdene kan blive en udfordring.

Ja, i høj grad. Den såkaldte VVM-redegørelse stiller krav til projektets påvirkning af naturen. Senere præciseres kravene i en VVM-tilladelse.

Fx bliver der lavet passager, så padder får optimale levevilkår og sikkert kan passere vejen. Når vi planlægger den nye vej i detaljer, vil vi få ny viden om naturen på strækningen, og projektet vil blive tilpasset derefter.

Du kan læse VVM-redegørelsen via dette link.

Ja, vi vil løbende give mulighed for, at lokalområderne kan bidrage til nye tiltag, som bliver skabt i forbindelse med vejprojektet. Det kan fx være nye skove, søer og andre naturoplevelser.

Følg med i dit lokale fællesråd eller her på siden for nærmere info.

Pælene skyldes, at vi i foråret 2018 udførte såkaldte forundersøgelser. Formålet var at undersøge jordforholdene, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt. 

Vær opmærksom på, at pælene ikke nødvendigvis er et udtryk for vejens endelige placering.

Samtidig graver Moesgaard Museum efter oldtidsfund, hvilket forklarer de lange render. Dette arbejde forventes endeligt afsluttet medio 2019.

I forbindelse med forundersøgelserne – fx arkæologiske undersøgelser – er mark- og afgrødeskader uundgåelige. Berørte ejere får erstattet skaderne. På samme måde bliver ejere kompenseret for eventuel indskrænkning af rådigheden over arealerne.

Hvis jorden er forpagtet ud, skal ejeren selv sørge for at afregne med forpagteren.

Når selve vejarbejdet går i gang, vil der også være ejere, som skal afgive jord til vejen. Det bliver dels drøftet i forbindelse med jordfordelingen og dels ved ekspropriationen. Både midlertidige og permanente gener bliver erstattet.

Når erstatningen skal fastsættes, vurderer vi altid det enkelte tilfælde, men med udgangspunkt i landsaftalen på området.

Det er bl.a. punkter som dette, du måske vil opdage i området omkring den kommende vej.

Markeringerne er bl.a. såkaldte fikspunkter og skelpæle, som et landinspektørfirma etablerer på strækningen. Fikspunkterne bliver stående under hele projektet, så vi har noget at lave præcise opmålinger efter.

Fikspunkterne bliver udelukkende placeret, hvor de ikke forstyrrer landbrug og beboelse. Omvendt er det vigtigt, at du ikke flytter fikspunkter og skelpæle.   

Du må meget gerne give besked, hvis uheldet er ude, og du kommer til at beskadige et af fikspunkterne.