FAQ: Bering-Beder vejen

Vi arbejder efter et mål om, at vejen står færdig den 31. december 2022. Den endelige tidsplan forventes dog først klar i efteråret 2018.

Ja, de store linjer er vedtaget, men vi forventer enkelte, små justeringer.

Den endelige linjeføring er på plads i løbet af foråret 2018, når vi har undersøgt jordforholdene på hele strækningen. Herefter udarbejder vi et præcist overblik over, hvordan ejendomme på strækningen bliver berørt. 

Er du direkte berørt af projektet, bliver du kontaktet af Aarhus Kommune. Det vil sige, hvis du skal afgive jord/ejendom, eller hvis du bor så tæt på, at støjforholdene kan blive en udfordring.

Ja, i høj grad. Den såkaldte VVM-redegørelse stiller krav til projektets påvirkning af naturen. Senere præciseres kravene i en VVM-tilladelse.

Fx bliver der lavet passager, så padder får optimale levevilkår og sikkert kan passere vejen.

Du kan læse VVM-redegørelsen via dette link.

Ja, vi vil løbende give mulighed for, at lokalområderne kan bidrage til nye tiltag, som bliver skabt i forbindelse med vejprojektet. Det kan fx være nye skove, søer og andre naturoplevelser.

Følg med i dit lokale fællesråd eller her på siden for nærmere info.

Pælene skyldes, at vi i foråret 2018 udfører såkaldte forundersøgelser. Formålet er at undersøge jordforholdene, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt. 

Vær opmærksom på, at pælene ikke nødvendigvis er et udtryk for vejens endelige placering.

Samtidig graver Moesgaard Museum efter oldtidsfund, hvilket forklarer de lange render.  

Ja, det gør du. Vi kan desværre ikke undgå at lave dybe kørespor, når vi gennemfører forundersøgelser med tunge maskiner i foråret 2018. Vi registrerer løbende alle skader, og hvis din mark bliver beskadiget, modtager du erstatning i løbet af efteråret 2018. Du skal altså ikke selv foretage dig yderligere.

Når erstatningen skal fastsættes, vurderer vi altid det enkelte tilfælde, men med udgangspunkt i landsaftalen på området.

Det er bl.a. punkter som dette, du måske vil opdage i området omkring den kommende vej.

Markeringerne er bl.a. såkaldte fikspunkter og skelpæle, som et landinspektørfirma etablerer på strækningen. Fikspunkterne bliver stående under hele projektet, så vi har noget at lave præcise opmålinger efter.

Fikspunkterne bliver udelukkende placeret, hvor de ikke forstyrrer landbrug og beboelse. Omvendt er det vigtigt, at du ikke flytter fikspunkter og skelpæle.   

Du må meget gerne give besked, hvis uheldet er ude, og du kommer til at beskadige et af fikspunkterne.