Du kan se Bering-Beder vejens forløb ved at udforske 3D-modellen, som indeholder støjkort, bygninger, træer og mange andre detaljer.

Besøg 3D-modellen her (åbner i nyt vindue)

Vi arbejder efter et mål om, at vejen står færdig den 31. december 2022. 

Du kan læse en mere detaljeret tidsplan for projektet her

Er du direkte berørt af projektet, er du blevet kontaktet af Aarhus Kommune.

Ja, i høj grad. Den såkaldte VVM-redegørelse stiller krav til projektets påvirkning af naturen. Senere præciseres kravene i en VVM-tilladelse.

Fx bliver der lavet passager, så padder får optimale levevilkår og sikkert kan passere vejen. Når vi planlægger den nye vej i detaljer, vil vi få ny viden om naturen på strækningen, og projektet vil blive tilpasset derefter.

Du kan læse VVM-redegørelsen via dette link.

I forbindelse med forundersøgelserne – fx arkæologiske undersøgelser – er mark- og afgrødeskader uundgåelige. Berørte ejere får erstattet skaderne. På samme måde bliver ejere kompenseret for eventuel indskrænkning af rådigheden over arealerne.

Hvis jorden er forpagtet ud, skal ejeren selv sørge for at afregne med forpagteren.

Når selve vejarbejdet går i gang, vil der også være ejere, som skal afgive jord til vejen. Det bliver dels drøftet i forbindelse med jordfordelingen og dels ved ekspropriationen. Både midlertidige og permanente gener bliver erstattet.

Når erstatningen skal fastsættes, vurderer vi altid det enkelte tilfælde, men med udgangspunkt i landsaftalen på området.

Det er bl.a. punkter som dette, du måske vil opdage i området omkring den kommende vej.

Markeringerne er bl.a. såkaldte fikspunkter og skelpæle, som et landinspektørfirma etablerer på strækningen. Fikspunkterne bliver stående under hele projektet, så vi har noget at lave præcise opmålinger efter.

Fikspunkterne bliver udelukkende placeret, hvor de ikke forstyrrer landbrug og beboelse. Omvendt er det vigtigt, at du ikke flytter fikspunkter og skelpæle.   

Du må meget gerne give besked, hvis uheldet er ude, og du kommer til at beskadige et af fikspunkterne.

Flere forskellige tiltag skal minimere trafikstøjen langs vejen. Ud fra støjberegninger og i samarbejde med fællesrådene er vi blevet enige om at følgende tiltag:

  • Støjvolde langs Torshøjvej ved Bering, på strækningen syd for Tranbjerg og på strækningen syd for Beder
  • Ekstra sænkning af vejen mellem Enslev og Tranbjerg samt på strækningen syd for Mårslet
  • Støjreducerende asfalt på hele vejen

Du finder støjberegningerne og læser mere om tiltagenes effekt her.