Får jeg erstatning, hvis mine marker bliver beskadiget under projektet?

I forbindelse med forundersøgelserne – fx arkæologiske undersøgelser – er mark- og afgrødeskader uundgåelige. Berørte ejere får erstattet skaderne. På samme måde bliver ejere kompenseret for eventuel indskrænkning af rådigheden over arealerne.

Hvis jorden er forpagtet ud, skal ejeren selv sørge for at afregne med forpagteren.

Når selve vejarbejdet går i gang, vil der også være ejere, som skal afgive jord til vejen. Det bliver dels drøftet i forbindelse med jordfordelingen og dels ved ekspropriationen. Både midlertidige og permanente gener bliver erstattet.

Når erstatningen skal fastsættes, vurderer vi altid det enkelte tilfælde, men med udgangspunkt i landsaftalen på området.