Får jeg erstatning, hvis mine marker bliver beskadiget under projektet?

Ja, det gør du. Vi kan desværre ikke undgå at lave dybe kørespor, når vi gennemfører forundersøgelser med tunge maskiner i foråret 2018. Vi registrerer løbende alle skader, og hvis din mark bliver beskadiget, modtager du erstatning i løbet af efteråret 2018. Du skal altså ikke selv foretage dig yderligere.

Når erstatningen skal fastsættes, vurderer vi altid det enkelte tilfælde, men med udgangspunkt i landsaftalen på området.