Får jeg erstatning, hvis mine marker bliver beskadiget under projektet?

Får jeg erstatning, hvis mine marker bliver beskadiget under projektet?

Ja, det gør du. Vi kan desværre ikke undgå at lave dybe kørespor, når vi gennemfører forundersøgelser med tunge maskiner i foråret 2018. Vi registrerer løbende alle skader, og hvis din mark bliver beskadiget, modtager du erstatning i løbet af efteråret 2018. Du skal altså ikke selv foretage dig yderligere.

Når erstatningen skal fastsættes, vurderer vi altid det enkelte tilfælde, men med udgangspunkt i landsaftalen på området.