Hvorfor er der gravet render og sat pæle i jorden på strækningen?

Pælene skyldes, at vi i foråret 2018 udførte såkaldte forundersøgelser. Formålet var at undersøge jordforholdene, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt. 

Vær opmærksom på, at pælene ikke nødvendigvis er et udtryk for vejens endelige placering.

Samtidig graver Moesgaard Museum efter oldtidsfund, hvilket forklarer de lange render. Dette arbejde forventes endeligt afsluttet medio 2019.