Tager projektet højde for natur- og dyreliv langs vejen?

Ja, i høj grad. Den såkaldte VVM-redegørelse stiller krav til projektets påvirkning af naturen. Senere præciseres kravene i en VVM-tilladelse.

Fx bliver der lavet passager, så padder får optimale levevilkår og sikkert kan passere vejen. Når vi planlægger den nye vej i detaljer, vil vi få ny viden om naturen på strækningen, og projektet vil blive tilpasset derefter.

Du kan læse VVM-redegørelsen via dette link.