Sådan dæmper vi støjen

De endelige støjberegninger er færdige og viser, i hvilken grad trafikstøj forventes at påvirke kommende naboer til vejen.

Med udgangspunkt i disse beregninger er vi i samarbejde med fællesrådene blevet enige om, hvordan vi bedst dæmmer op for støjen. Der vil blive lavet følgende tiltag:

Hvis du er interesseret i at se støjberegningerne og de forventede effekter af tiltagene, er de samlet  under "Baggrund".