2015 - 2017: VVM-redegørelse

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM er en procedure, som skal følges, når man forventer, at et større anlægsprojekt vil påvirke miljøet væsentligt.

Til Bering-Beder vejen blev tre alternative linjeføringer undersøgt for at finde den mest optimale placering til vejen.

Du kan læse mere om VVM-undersøgelsen via dette link.