2017 - 2018: Endelig fastlæggelse af linjeføring

Den overordnede placering af Bering-Beder vejen er bestemt og er vedtaget i kommuneplantillægget (åbner nyt vindue).

Linjeføringen er dog meget overordnet, og vi er i gang med at fastlægge den nøjagtige placering. Sker der ændringer, som grænser op mod linjeføringen i kommuneplantillægget, bliver berørte beboere naturligvis involveret, og det skal godkendes politisk.

Vi fortæller løbende om eventuelle ændringer, efterhånden som vi arbejder på projekteringen af vejen. Den endelige linjeføring for hele strækningen er på plads i løbet af efteråret 2018.