2018 - 2019: Anlæg af større broer og tunneller

Vi etablerer udvalgte broer og tunneller tidligt i projektet. Det betyder både, at vi kan bruge dem som interne veje i resten af projektet, og at det almindelige vejnet bliver generet mindst muligt af store maskiner.