2018 - 2019: Forundersøgelser

Formålet med forundersøgelser er at undersøge jordbundsforholdene under vejen, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt.

På den måde minimerer vi risikoen for at støde på overraskelser, der betyder øgede omkostninger eller forsinkelser. Det kunne fx være såkaldte dødishuller, der med tiden er blevet fyldt op med ”dårlig” jord.

Sideløbende med forundersøgelserne prøvegraver Moesgaard Museum efter arkæologiske fund. Et arbejde, som både i forhold til længde og areal ikke er set større de seneste 15 år.