2018 - 2021: Overtagelse af areal, ejendomme og jordfordeling

Jordfordeling

Vi forventer at indlede dialogen om jordfordeling allerede i foråret 2018.

Jordfordelingen skal sikre, at marker kan drives forsvarlig og uden for mange gener, når Bering-Beder Vejen står færdig. Kommunens egne interesser indgår også i denne forhandling. Det giver mulighed for, at vi overtager arealer, som kan være besværlige at drive efterfølgende. De områder kan fx blive til skov eller naturområde i stedet.

Ekspropriation

Ekspropriation betyder tvungen afgivelse af ejendomsret til sin ejendom eller til en del af ejendommen. Når et projekt som dette har almen interesse, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Lodsejeren, der bliver eksproprieret, har selvfølgelig ret til erstatning.

Ekspropriation kræver dog et detaljeret projekt, og vi begynder derfor først denne proces i foråret 2019.