2019 - 2021: Omlægning af ledninger, kabler, m.m

Jorden under den kommende vej er fyldt med rør og forsyningskabler. De skal flyttes, så der bliver plads til at anlægge vejen. Dette arbejde bliver udført løbende, og efterhånden som det passer med selve vejprojektet.  

Det er typisk ejeren af de respektive rør og forsyningskabler, som står for flytningen. Det betyder, at du fx vil møde Aura, DinEl, Aarhus Vand og TDC på strækningen. Vi koordinerer arbejdet tæt, så det kommer til at genere trafikken og naboer mindst muligt.