2023 - 2024: Færdiggørelse af beplantning m.m. langs vejen

Første prioritet er at gøre vejen klar til brug. Det betyder, at udvalgte dele som fx stiforløb, beplantning, naturgenopretning først bliver udført, når de første biler kører på Bering-Beder vejen.

Planen for dette arbejde bliver en del af den endelige tidsplan for anlægsarbejdet.